Pravidla užívání tohoto webu


Tento web je poskytnutý tak, jak je. Čtením a komentováním příspěvků je vyjádřen souhlas s těmito pravidly a omezeními a s tím, že tato pravidla jsou přiměřená. Pokud se návštěvník webu domnívá, že tato pravidla nejsou přiměřená, měl by tento web opustit a přestat ho navštěvovat.

Příspěvky jsou vyjádřením osobních názorů/zkušeností autora nebo autorů dalších.

Nedává se záruka, že tento web bude stále dostupný.

Autor neručí za to, že informace na tomto webu jsou úplně srozumitelné pro každého.
V takovém případě je možné se zapojit do diskuze nebo přímo kontaktovat autora.

Nic na tomto webu nemůže nahradit případnou konzultaci s odborníkem - např. lékařem, psychologem, atd.

Autor webu má právo kdykoli změnit tyto podmínky. Změna je platná, účinná a pro uživatele závazná dnem zveřejnění na webu. Uživatel je povinen se pravidelně seznamovat s případnými změnami pravidel. Pokud bude uživatel pokračovat v používání služeb po vykonání změn těchto pravidel, má se za to, že se změnou bez výhrad souhlasí.

Uživatel a autor tohoto webu se dohodli, že vztahy vzniklé na základě jakéhokoli používání webu vysoka-skola-uspesne.cz a jeho služeb se řídí účinným zněním pravidel a ustanoveními Občanského zákoníku zákon č. 89/2012 Sb. v platném znění a případně zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v platném znění.

Tato pravidla nabývají účinnosti dnem 1.3.2016

Autor webu nenese žádnou zodpovědnost za případné neúspěchy uživatele.

Šíření obsahu tohoto webu

Zveřejnění a/nebo jiné šíření (například e-mailem, na sociálních sítích, atd.) obsahu tohoto webu je možné jen s uvedením zdroje u zveřejněné části. Tento web je chráněn autorským zákonem a jinými ustanoveními zákonů.

Komentáře mohou kromě jiného obsahovat:

 • osobní zkušenosti nebo kritiku produktu anebo služby (pozitivní i negativní)
 • upřesnění informací k článku
 • doporučení
 • přímé nebo naznačené vtipy
 • a podobně v souladu s dobrými mravy

Komentáře nesmí obsahovat vyjadřování a narážky na následující:

 • drogy
 • nadávky
 • tzv. spam komentáře
 • subjektivní postoj vyjádřený velmi krátkým komentářem, například "pěkná blbost"
 • a podobně v rozporu s dobrými mravy

V případě, že je komentář v rozporu se zde uvedenými zásadami, nemusí být zobrazený. Jestliže se zobrazí automaticky, autor webu si vyhrazuje právo takovýto komentář smazat.

Obrázky

Obrázky na tomto webu pocházejí z následujících zdrojů:

 • vlastní obrázky nebo obrázky použité se souhlasem držitele autorských práv
 • z fotobanky

Ochrana osobních údajů

V případě zadání jména a e-mailové adresy do formuláře na tomto webu je automaticky odeslána e-kniha zdarma nebo je poskytnut přístup k videím zdarma.

Kontakt je následně uložen do databáze e-mailů, která je uložená u společnosti SmartEmailing. Dokud nedojde k odhlášení kontaktu z databáze (odkaz pro odhlášení je uveden vždy v zápatí e-mailu), mohou být na zadaný e-mail zasílána e-mailová sdělení.

Web vysoka-skola-uspesne.cz shromažďuje a uchovává statistické údaje o návštěvnících. Například verzi webového prohlížeče, IP adresu, datum přístupu. Údaje mohou být použity pouze pro účely tohoto webu.

E-mailové adresy ani žádné jiné údaje nejsou poskytnuty třetím osobám.
Veškeré údaje jsou zpracovávány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a na základě povolení Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

Zdroj inspirace pro tato pravidla: www.rozhladna.sk/pravidla/